Rada Miasta Belmonte chce odnowić cztery muzea - Muzeum Odkryć, Zamek Belmonte, Ekomuzeum Zêzere i Muzeum Oliwy z Oliwek - w ramach inwestycji, która będzie kosztować 850 tysięcy euro, powiedział António Dias Rocha, prezydent gminy. Według burmistrza, po procesach, które mają zostać zakończone do maja, nastąpi złożenie wniosków o dofinansowanie ze środków wspólnotowych.

António Rocha szacuje, że renowacja struktury muzealnej zamku będzie wymagała inwestycji w wysokości 150 tysięcy euro, prace w Muzeum Odkryć będą kosztować około 400 tysięcy euro, a interwencja świetlna w Muzeum Oliwy z Oliwek będzie kosztować około 50 tysięcy euro. Jeśli chodzi o wniosek dotyczący Ekomuzeum w Zêzere, szacuje się, że będzie on kosztował około 250 tysięcy euro. Projekty te zostały zaplanowane w następstwie zakończonej już przebudowy Muzeum Żydowskiego w Belmonte i mają na celu zachęcenie ludzi do odwiedzania i ponownego odwiedzania muzeów.

Przy 109 tysiącach wejść, muzea miasta odnotowały 28-procentowy wzrost liczby odwiedzających w 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku siedem muzeów w Belmonte odwiedziło już 21 tysięcy osób, głównie z Brazylii, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jak wspomniał António Dias Rocha, intencją jest osiągnięcie poziomu sprzed pandemii, tak jak w 2019 roku, kiedy to muzea Belmonte odwiedziło 139 tysięcy zwiedzających.

Według prezydenta "potrzebujemy również więcej miejsc noclegowych, należy podjąć wysiłki, aby zmobilizować przedsiębiorców, którzy chcą uwierzyć w potencjał naszej gminy i przyjechać, aby zainwestować, zapewniając nowe warunki, od gruntów po poprawę niepłacenia niektórych podatków miejskich, które mamy". Burmistrz chce również podwoić czas pobytu turystów w mieście z półtora do trzech dni, biorąc pod uwagę znaczenie turystyki dla społeczności.