Zgodnie z oświadczeniem Rady Ministrów, która zatwierdziła nowy kodeks, "wprowadzono kilka innowacji w porównaniu z poprzednim kodeksem, zgodnie z zaleceniami organizacji międzynarodowych".

"Rozszerzono zakres jego stosowania, stworzono kanał sprawozdawczy i plan zapobiegania ryzyku, a zmiany, które mogą zostać zatwierdzone przez Zgromadzenie Republiki, zostały ujęte w ramy dialogu dotyczącego środków zwalczania korupcji".

Pod koniec spotkania źródło rządowe wyjaśniło, że w stosunku do poprzedniego kodeksu postępowania władzy wykonawczej wprowadzono trzy zmiany, z których pierwsza, pod względem zakresu, wyjaśnia, że ma ona zastosowanie "do pierwszej najwyższej linii administracji publicznej", a nie do członków władzy wykonawczej.

Zostanie również utworzony anonimowy kanał raportowania w ramach portalu rządowego.

Po trzecie, rząd będzie zobowiązany do posiadania planu prognozowania ryzyka, nadzorowanego przez Krajowy Mechanizm Antykorupcyjny.

Kodeks postępowania będzie również zawierał zasady odzwierciedlające środki, które mogą zostać zatwierdzone w celu zwalczania korupcji - spotkania między rządem a partiami rozpoczęły się dzisiaj - w kwestiach takich jak lobbing, przejrzystość i zasady regulujące kontakty między podmiotami publicznymi.