W artykule opublikowanym w Acta Médica Portuguesa, czasopiśmie naukowym Zakonu Lekarzy, naukowcy wymieniają kilka zaleceń dotyczących zapobiegania zakażeniom tym wirusem, który dotyka dziewięcioro na dziesięcioro dzieci w wieku do 2 lat i jest główną przyczyną hospitalizacji w wieku do 12 miesięcy.

Eksperci z grupy roboczej "RSV Think Tank - inspirowanie zmian", w skład której wchodzą lekarze i eksperci w dziedzinie ekonomii zdrowia, wskazują na brak odpowiedniej strategii zapobiegania syncytialnemu wirusowi oddechowemu w Portugalii i podkreślają 10 najważniejszych działań, które należy podjąć.

W obszarze umiejętności czytania i pisania grupa sugeruje specjalistyczne szkolenia w szkołach i ośrodkach opieki dziennej dla wychowawców i nauczycieli na temat infekcji dróg oddechowych oraz opracowanie broszur informacyjnych na temat wirusa, które będą rozdawane rodzicom podczas konsultacji.

Naukowcy zalecają również aktualizację "Biuletynu Zdrowia Dzieci i Młodzieży", dodanie konkretnych tematów dyskusji dla każdej grupy wiekowej na temat infekcji dróg oddechowych, a także stworzenie multidyscyplinarnych zespołów obejmujących podstawową i średnią opiekę zdrowotną, władze lokalne i szkoły do pracy w obszarze promocji zdrowia.

"Istnieje wiele podejść, które można tu wdrożyć i które przyczyniają się właśnie do zmniejszenia obciążenia chorobami spowodowanymi zakażeniem syncytialnym wirusem oddechowym", wyjaśnił lekarz zdrowia publicznego Ricardo Mexia w rozmowie z Lusa.

Specjalista, który jest również przewodniczącym rady parafialnej Lumiar, podkreślił również znaczenie zaangażowania władz lokalnych w podejmowane działania.

"W coraz większym stopniu władze lokalne muszą odgrywać istotną rolę (...) w zdrowiu ludności, niekoniecznie pod względem świadczenia usług, ale wyraźnie pod względem znajdowania najlepszych rozwiązań zapewniających ludziom najlepsze wybory zdrowotne", powiedział.

Jeśli chodzi o środki farmakologiczne, sugerują one wdrożenie "skutecznej metody profilaktycznej dla wszystkich dzieci".

Zapytany, czy Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia powinna włączyć, następnej zimy, szczepionkę przeciwko temu wirusowi do Narodowego Programu Szczepień, Ricardo Mexia uznał, że jest to kwestia, która "musi być bardzo dobrze rozważona", ponieważ wiąże się z kosztami, ale podkreślił: "Wiemy już, że istnieją dowody [na szczepienia] dotyczące zmniejszenia zachorowalności".

Podał przykład Autonomicznego Regionu Madery, który wprowadził szczepienia w ubiegłym roku.

W regionie, w którym zaszczepiono już 96,9% dzieci urodzonych w okresie największej aktywności wirusa i 93,7% dzieci urodzonych przed sezonem, zasięg szczepień doprowadził do 67% zmniejszenia liczby hospitalizowanych dzieci.