"W 2023 r. pięć największych banków działających w Portugalii (Banco BPI, Caixa Geral de Depósitos, Millennium bcp, Novobanco i Santander) zwiększyło marżę finansową - czyli różnicę między odsetkami naliczanymi od kredytów a wynagrodzeniem od depozytów - o 68% w porównaniu z rokiem poprzednim", zauważa organizacja ochrony konsumentów.

Jednak "opłaty bankowe, których niepowstrzymany wzrost w ciągu ostatniej dekady banki uzasadniały zmniejszonymi zyskami wynikającymi z niskich stóp procentowych, spadły średnio o zaledwie 2,3%".

"Ten szczątkowy spadek nie wynikał jednak ze zmian w cennikach - czego można by się spodziewać po normalizacji stóp procentowych - ale raczej z wejścia w życie szeregu ograniczeń w pobieraniu prowizji, w szczególności zakazu pobierania prowizji za obsługę rat kredytowych, czego mocno domagał się DECO PROteste".

Biorąc wszystko pod uwagę, w 2023 r. "ta grupa banków pobierała 2 379 mln euro prowizji, czyli ponad 6,5 mln euro dziennie".

Od 2015 r. organizacja ochrony konsumentów "potępia systematyczny wzrost prowizji pobieranych przez banki, które w przypadkach takich jak prowizja za prowadzenie rachunków bieżących nie odpowiadają nawet świadczonej usłudze".

"Przez lata argumentem banków uzasadniającym te podwyżki była obniżona marża finansowa wynikająca z niskich stóp procentowych. Jednak nawet odwrócenie tego trendu nie miało żadnego wpływu na wysokość opłat pobieranych od klientów banków" - podsumowuje.