W oświadczeniu policja stwierdza, że w latach 2019-2023 okręgami, w których odnotowano "największą liczbę niezgodności z gospodarką paliwową na gruntach leśnych", były Santarém, Castelo Branco, Braga, Coimbra i Aveiro.

W "okręgach, w których odnotowano mniejszą liczbę niezgodności z gospodarką paliwową na gruntach leśnych, w tym samym okresie wyróżniają się okręgi Évora, Bragança, Portalegre, Viana do Castelo i Beja", dodał GNR.

"Od 2019 r. do 14 kwietnia 2024 r. zidentyfikowano 4 831 osób i aresztowano 404 podejrzanych o pożary lasów" - czytamy w notatce.

GNR uważa, że po zidentyfikowaniu przyczyn pożarów i biorąc pod uwagę, że "same wypalenia i pożary przyczyniają się do ponad 35% pożarów w ostatnich latach", każdy musi "dołożyć starań, aby redukcja paliwa mogła być przeprowadzona przy użyciu innych alternatywnych metod", takich jak "włączenie do gleby i produkcja biomasy, zmniejszając w ten sposób ryzyko generowania incydentów".

GNR przyjęła jako priorytet strategiczny ochronę ludzi i mienia w kontekście pożarów na obszarach wiejskich, "wspieraną przez działania prewencyjne i wzmocnione patrolowanie obszarów leśnych".

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Pożarami Obszarów Wiejskich (SGIFR) policja zatrudnia personel wojskowy i strażników leśnych ze struktury Służby Ochrony Przyrody i Środowiska (SEPNA) oraz Jednostki Ochrony i Pomocy w Sytuacjach Nadzwyczajnych (UEPS).

W latach 2019-2023 GNR odnotowała "35 097 działań uświadamiających, docierając w ten sposób do 428 389 osób", stwierdza notatka.