Według danych europejskiego urzędu statystycznego, deficyt ponownie spadł w 2023 r. w porównaniu do 3,7% w 2022 r., a zadłużenie wynosi 90,8% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w 20 krajach strefy euro.

W Unii Europejskiej (UE) deficyt publiczny pogorszył się z 3,4% w 2022 r. do 3,5% w 2023 r., a wskaźnik zadłużenia spadł z 83,4% do 81,7% PKB.

Wszystkie 27 państw członkowskich, z wyjątkiem Cypru i Danii (po 3,1%), Irlandii (1,7%) i Portugalii (1,2%), odnotowało deficyty publiczne, przy czym najwyższe we Włoszech (-7,4%), na Węgrzech (-6,7%) i w Rumunii (-6,6%).

Z biuletynu Eurostatu wynika również, że na koniec 2023 r. najniższe wskaźniki długu publicznego do PKB odnotowano w Estonii (19,6%), Bułgarii (23,1&) i Luksemburgu (25,7%), a najwyższe w Grecji (161,9%), Włoszech (137,3%) i Francji (110,6%).

W 2023 r. dług publiczny Portugalii wynosił 99,1% PKB, zajmując szóste miejsce wśród najwyższych.