"Zaproponujemy przystępne programy dochodowe, w których 50% domów w konkursie będzie przeznaczonych wyłącznie dla osób mieszkających lub pracujących w Lizbonie, a pozostała część będzie przeznaczona dla wszystkich innych kandydatów", powiedziała Filipa Roseta.

Propozycja została ogłoszona w ramach prezentacji wyników konsultacji społecznych w sprawie Miejskiej Karty Mieszkaniowej na 7. posiedzeniu Rady Mieszkaniowej Miasta Lizbony, które odbyło się w piątek, z udziałem kilku lokalnych podmiotów, w tym rad parafialnych i stowarzyszeń mieszkańców.

Radna ds. mieszkalnictwa zasugerowała również, aby w pięciu parafiach w historycznym centrum - Arroios, Santo António, Misericórdia, Santa Maria Maior i São Vicente - które cierpią z powodu największej presji mieszkaniowej, "odsetek wzrósł do 75% dla tych, którzy tam mieszkają lub pracują".

Filipa Roseta wyjaśniła, że ta propozycja, która nie została jeszcze sformalizowana, ma na celu "zapewnienie rozwiązania dla wielu osób zmuszonych do opuszczenia miasta oraz dla profesjonalistów zwolnionych z podstawowych zawodów, takich jak pielęgniarki, nauczyciele i policjanci", którzy z powodu braku przystępnych cenowo mieszkań są "zmuszeni" do odrzucenia ofert pracy w Lizbonie.

"Pozytywna dyskryminacja w programach przystępnych cenowo dochodów jest konieczna, aby przeciwdziałać odpływowi ludności z parafii, które ucierpiały z powodu największej presji mieszkaniowej", oświadczył radny.

Propozycja ta jest jednym z "ponad 200 pomysłów" przedstawionych podczas konsultacji społecznych dotyczących Lizbońskiej Karty Mieszkaniowej, które odbyły się między 7 listopada 2023 r. a 2 lutego 2024 r.

Według władz Lizbony, w konsultacjach publicznych wzięły udział 73 osoby indywidualne i 15 podmiotów, w tym cztery rady parafialne i spółdzielnia, a "najważniejszymi" tematami były lokalne zakwaterowanie (AL), przystępny cenowo wynajem i osoby starsze.

W tym kontekście osoba odpowiedzialna za mieszkalnictwo w Lizbonie powiedziała, że priorytetem na najbliższe 10 lat jest zapewnienie, że cała własność publiczna jest wykorzystywana w celu zwiększenia podaży mieszkań po przystępnych cenach.

Jeśli chodzi o zasady dotyczące mieszkań komunalnych, które powinny zostać określone w specjalnym rozporządzeniu po zatwierdzeniu Lizbońskiej Karty Mieszkaniowej, uczestnicy Rady dyskutowali o średnim wskaźniku 5% jako pułapie dla mieszkań komunalnych w mieście, uznając, że nie zabezpiecza on równowagi między parafiami.

Oprócz bezpośredniego udziału w konsultacjach społecznych, odbyło się osiem sesji publicznych w celu przedstawienia i omówienia treści Karty, podczas których uczestnicy zwrócili większą uwagę na rehabilitację pustych mieszkań komunalnych, budowę budynków mieszkalnych na gruntach komunalnych, rehabilitację, odbudowę i przebudowę budynków komunalnych na cele mieszkaniowe oraz rehabilitację zdegradowanych budynków w dzielnicach komunalnych.