Postępowania były wszczynane na skutek skarg i zażaleń składanych zarówno przez konsumentów w księdze skarg, jak i przez inne podmioty gospodarcze.

W sektorze supermarketów zgłoszono 35 wykroczeń administracyjnych w związku z reklamami wprowadzającymi w błąd, w szczególności promocjami, które nie były przeprowadzane po reklamowanej cenie.

Dyrekcja Generalna ds. Konsumentów zastosowała również dwa środki zapobiegawcze, które zadecydowały o natychmiastowym zawieszeniu dwóch kampanii reklamowych.