Zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności Najwyższej Rady Sądownictwa(CSM), 1325 sędziów pełniło służbę w sądach pierwszej instancji (w tym 38 na okresie próbnym), 394 sędziów w sądach apelacyjnych i 58 sędziów doradczych w Najwyższym Trybunale Sprawiedliwości.

Na poziomie okręgów, Lizbona i Porto to te z największą liczbą sędziów, odpowiednio 168 i 173. Bragança i Portalegre mają najmniej sędziów, po 15 w każdym z okręgów.

W 2023 r. 52 sędziów opuściło urząd z powodu przejścia na emeryturę, o 13 mniej niż w 2022 r.