Schema de ajutor de stat include achiziționarea autobuzelor cu emisii zero (care utilizează electricitate sau hidrogen) și instalarea sau îmbunătățirea infrastructurii aferente de realimentare sau reîncărcare.

Ajutoarele de stat vor lua forma unor subvenții directe nerambursabile, iar beneficiarii vor fi selectați printr-un proces de licitație deschis, transparent și obligatoriu.

Comisia a considerat că ajutorul este proporțional și limitat la minimul necesar, în special deoarece nivelul ajutorului va fi stabilit printr-un proces de licitație competitiv.

Bruxelles a subliniat, de asemenea, că măsura va încuraja adoptarea autobuzelor publice de pasageri fără emisii, contribuind astfel la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alți poluanți, în conformitate cu obiectivele climatice și de mediu ale Uniunii Europene (UE) și cu obiectivele stabilite de Pactul ecologic european.

Pentru executivul comunitar, efectele pozitive ale regimului asupra obiectivelor UE în materie de mediu și climă depășesc orice potențială denaturare a concurenței și a comerțului cauzată de ajutorul de stat.