Decizia de a trece la a treia etapă a procesului de încălcare a dreptului comunitar s-a datorat, potrivit unei declarații a executivului comunitar, lipsei de informații privind pregătirea „unui plan național de acțiune pentru a aborda riscurile pe termen lung generate de expunerea la radon, astfel cum prevede Directiva [legislația UE] & rdquo;

Directiva în cauză extinde aplicarea normelor de siguranță la întreaga gamă de surse de radiații și categorii de expunere: profesionale, medicale, publice și de mediu.

Protecția lucrătorilor

Reglementările vizează protecția lucrătorilor, în special a personalului medical, la locurile de muncă cu radon interior și în activitățile de prelucrare a materialelor radioactive naturale, în special a radonului în locuințe, și a pacienților supuși radioterapiei, de exemplu.

Directiva privind standardele de siguranță de bază ar fi trebuit transpusă integral în legislația națională până la 6 februarie 2018.

În noiembrie 2019, Comisia Europeană a trimis un aviz motivat Portugaliei, invitând țara să o notifice cu privire la toate măsurile de transpunere a directivei menționate anterior.

De la acea dată, Portugalia a notificat măsuri suplimentare de transpunere, dar nu a transpus integral normele.