În 2023, Guvernul va consolida supravegherea sectoarelor turismului, comerțului și serviciilor, planificând inspectarea a 4.800 de operatori de cazare.

„În 2023, este de așteptat o consolidare a numărului de acțiuni de inspecție în sectoarele turismului, comerțului și serviciilor, pentru a promova un domeniu teritorial, temporal și o dimensiune a eșantionului inspectat în conformitate cu rezultatele care trebuie obținute”, se arată în declarația din bugetul de stat pentru 2023 (OE2023).

Potrivit declarației „din punctul de vedere al sectorului de cazare, se preconizează inspectarea unui obiectiv de 4.800 de operatori economici în vederea acoperirii diferitelor realități prezente, și anume evoluțiile turistice și unitățile locale de cazare”.


„Cumulativ, inspecțiile vor fi efectuate pe două fronturi, încă de la început „in situație” și, în egală măsură, în domeniul „comerțului electronic” prin inspecții „online”, ținând cont de dinamica și creșterea acestui canal de vânzări în sectorul turismului”.