Evaluarea CNPD se axează pe proiectul de decret-lege care transpune o directivă comunitară menită să asigure interoperabilitatea sisteme electronice de taxare rutieră în întreaga Uniune Europeană (UE) și facilitarea schimbului transfrontalier de date privind vehiculul și proprietarul înmatricularea vehiculelor pentru care taxa de drum nu a fost plătită în UE țări.

În cazul datoriilor, directiva impune stabilirea unei perioada de stocare a datelor cu caracter personal, stabilind că statele membre trebuie să se asigure că datele furnizate entității responsabile sunt utilizate exclusiv în scopul obținerii taxei de drum datorate, fiind imediat șterse atunci când sunt plătite, și poate, în cazul în care datoria persistă, să fie menținută pentru o „perioadă rezonabilă”.

În acest context, și ținând seama de dispozițiile proiectul de decret-lege, CNPD constată că „există un dezechilibru între cei opt ani termenul limită [prevăzut în proiectul de decret-lege] și opțiunea directivei pentru o „perioadă rezonabilă””, spune CNPD, subliniind că, nefiind prezentat sau posibilitatea de a intui „orice motiv care justifică această opțiune”, termenul limită pare „excesiv”.

De asemenea, CNPD recomandă Guvernului să revizuiască articole în proiectul de diplomă referitoare la informațiile necesare privind neplata și inițierea procedurilor și de colectare a creanțelor, având în vedere că diploma nu stabilește sau reglementează „canalele sau mijloacele comunicare pentru obținerea datelor cu caracter personal”.


Articole pe aceeași temă:

Toate vehiculele bombeiros acum scutite de la plata taxelor de trecere