În 2021, remunerația medie a unei persoane cu vârste cuprinse între 35 și 44 de ani (1.510 EUR) a fost cu 19,6% mai mare decât cea a unui adult tânăr cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani (1.263 EUR), potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INE).

Datele INE raportate în NM arată, de asemenea, că, în același an, „69% dintre femei au avut o remunerație lunară brută egală, cel mult, cu media de 1.354 EUR observată în acest grup de populație”.

„Distribuția remunerației lunare brute în Portugalia în oricare dintre anii analizați este pozitiv asimetrică, cu o concentrație ridicată de lucrători pe venituri mici”, se poate citi.

INE concluzionează, de asemenea, că „diferiți indicatori de inegalitate reflectă o ușoară reducere a inegalității distribuției veniturilor între 2019 și 2021 în Portugalia”.

Aceste date se bazează pe informațiile din Declarația lunară de remunerare transmisă de companii către Autoritatea Fiscală și transmisă lunar către INE.