Într-o notă publicată pe site-ul oficial al Președinției Republicii, Marcelo Rebelo de Sousa afirmă că a optat pentru promulgarea acestor diplome „în ciuda dificultăților pe care Agenția va trebui să le gestioneze - în această fază inițială”.

„Căutând continuitate într-un proces deja foarte lung, cu pagube grave imaginii externe a țării, Președintele Republicii a promulgat diplomele guvernamentale care procedează la crearea Agenției Portugheze pentru Migrații și Asilo, I.P., și care aprobă regimul de tranziție pentru lucrătorii Serviciului Străini și Frontiere”, adaugă șeful statului.

Aceste două diplome au fost aprobate de Consiliul de Miniștri pe 6 aprilie.

Una dintre diplome aprobă crearea Agenției Portugheze pentru Minorități, Migrație și Azil (APMMA), agenție care succede Serviciului Străinilor și Frontierelor (SEF) și Înaltei Comisii pentru Migrații (ACM) în ceea ce privește primirea și integrarea.

În comunicatul reuniunii din 6 aprilie a Consiliului de Miniștri, înlocuirea SEF și ACM cu APMMA este prezentată ca „o schimbare de paradigmă în gestionarea migrației și azilului în Portugalia”.

„APMMA asigură acum că protecția internațională - azil și protecție subsidiară -, protecția temporară, integrarea și primirea sunt gestionate de o singură entitate”.

Potrivit guvernului, „în acest fel, în situații de presiune migratorie sau de criză umanitară, Portugalia va fi pregătită să răspundă într-un mod mai coordonat și mai imediat” la provocări precum traficul de persoane și exploatarea forței de muncă, „protejarea drepturilor fundamentale ale migranților și refugiaților”.

La aceeași dată, executivul a aprobat un decret-lege care instituie regimul de tranziție pentru lucrătorii SEF, aprobat la aceeași dată, „salvgardarea tranzițiilor în carieră și repoziționarea salariilor”, se arată în declarație.