„La 31 decembrie 2022, vârsta medie estimată a lucrătorilor din administrația publică (48,1 ani) și a tuturor subsectoarelor acesteia a fost mai mare decât vârsta medie a populației active a țării (44 de ani). Cele mai mari valori au fost înregistrate în subsectoarele asigurărilor sociale (51,9 ani) și administrației locale (49,7) ani”,

se arată în document.

În termeni globali, „vârsta medie a femeilor în administrația publică a fost mai mare decât cea a bărbaților cu 1,5 ani, ceea ce se explică mai ales prin diferența de vârstă medie în subsectorul administrației centrale (2,7 ani)”.

„Excluzând carierele în forțele armate și securitate, vârsta medie a lucrătorilor din administrația publică și administrația centrală a crescut cu cel puțin un an: de la 48,1 ani la 49,1 ani în cazul indicatorului global pentru administrația publică și de la 47,7 ani la 49 de ani în cazul administrației centrale”, adaugă raportul.

Conform datelor partajate, „vârsta medie estimată pentru toți lucrătorii din administrația publică în 2022 a crescut cu 4,5 ani față de sfârșitul anului 2011, menționând că în 2022, vârsta medie a femeilor (48.7) a fost mai mare decât cea a bărbaților (47.2)”.

„Fără a lua în considerare carierele în forțele armate și securitate, vârsta medie a funcționarilor publici a crescut, în general, la 49,1 ani, fiind mai mare la bărbați (49,4 ani) decât la femei (48,9 ani)”.