Controlul documentar la frontierele aeriene, maritime și terestre din domeniul de aplicare al ZMT a intrat în vigoare la 22 iulie și se desfășoară într-o manieră selectivă și orientată, pe baza informațiilor și a analizei riscurilor.

Un bilanț realizat de Sistemul de Securitate Internă (SSI) indică faptul că, până miercuri, 15.390 de vehicule erau controlate la frontierele terestre, 1.436 de nave la frontierele maritime și 5.171 de avioane la frontierele aeriene.

Potrivit SSI, 102 persoane au fost refuzate la frontierele terestre și 57 la frontierele aeriene, majoritatea din cauza lipsei unei vize valabile, a lipsei dovezii scopurilor șederii, a interzicerii intrării în spațiul Schengen și a lipsei unei vize adecvate scopului propus.

SSI a indicat, de asemenea, că 56.987 de persoane au fost controlate, începând cu 22 iulie, la frontierele terestre și 72.254 de pasageri la frontierele maritime de către SEF și GNR, în timp ce la aeroporturi SEF și PSP controlau 896.696 de persoane.

Controlul documentar la frontierele aeriene, maritime și terestre din cadrul ZMT va avea loc până luni viitoare.