Potrivit Raportului de activitate pentru anul 2022 al Consiliului Național pentru Adopție (CNA), reducerea numărului de adopții scade la jumătate, dacă se iau în considerare cifrele din 2016, când au fost înregistrate 361 de adopții, și continuă o tendință descendentă din 2019, când au fost 206 de adopții.

Preferința candidaților continuă să cadă asupra copiilor până la vârsta de șase ani, care sunt sănătoși sau au probleme ușoare de sănătate și care pot fi adoptați singuri, fără frați, un „factor de îngrijorare” pentru CNA, care subliniază „numărul considerabil de copii care trec de la an la an”, care așteaptă adopția și care sunt cei care au peste șapte ani, au probleme grave de sănătate sau sunt handicapați.

Chiar și așa, CNA subliniază că în 2022 au existat 45 de propuneri de adoptare a copiilor cu vârste cuprinse între șapte și 15 ani.

În 2022, au existat 14 procese de adopție întrerupte, patru în perioada de tranziție - trecerea de la casa de plasament sau familie la familia adoptatoare - și 10 în perioada pre-adopție, când copilul locuiește deja cu familia adoptivă.

Printre motivele invocate se numără „lipsa empatiei față de copil și dificultatea pe care o are în exprimarea emoțiilor”, așteptările idealizate în ceea ce privește afișările emoționale, atitudinile inflexibile și prejudecățile față de „comportamente mai provocatoare (furt mic, minciuni, comportamente sexualizate, agresivitate)”.

În 2022, doar 15 cereri au trebuit să aștepte un an sau mai puțin pentru adopție, cu un timp mediu de așteptare rămas între șase și șapte ani, ceea ce determină CNA să recomande adaptarea aplicațiilor la profilul copiilor în adopție, subliniind că timpul lung de așteptare are și consecințe asupra motivației candidaților.

„Experiența arată că decalajul de timp dintre certificarea adecvării la adopție și momentul integrării unui copil, în ciuda reevaluărilor succesive, poate avea un impact negativ asupra succesului adopției, atât în ceea ce privește slăbirea motivației, cât și în ceea ce privește respectarea capacității familiilor de a se adapta la schimbările rezultate din integrarea unui copil”, subliniază CNA.