Într-o declarație trimisă Comisiei pieței valorilor mobiliare (CMVM), CTT - Correios de Portugal a informat că au fost notificați cu privire la hotărârea pronunțată de Curtea de Arbitraj, din 27 septembrie, referitoare la procesul inițiat de companie în iunie 2021 împotriva statului portughez.

În cazul în cauză, s-a solicitat despăgubiri pentru pierderile rezultate din impactul pandemiei Covid-19 și din prelungirea unilaterală a contractului de concesiune în 2021.

„În ceea ce privește impactul pandemiei Covid-19, Curtea a condamnat în unanimitate statul să plătească CTT suma de 6.785.781 euro, determinată conform hotărârilor de echitate și care corespunde sumei necesare pentru acoperirea „pierderilor suferite efectiv de CTT” în 2020, deoarece înțelege că pandemia constituie o modificare anormală a circumstanțelor care au avut un impact negativ asupra executării Contractului de concesiune”.

„În ceea ce privește al doilea litigiu referitor la prelungirea unilaterală a Contractului de concesiune, Curtea a concluzionat în unanimitate că prelungirea a perturbat soldul financiar al Contractului de concesiune (în detrimentul CTT) și, ca atare, a obligat statul să restabilească acest sold, referitor la anul 2021, la plata sumei de 16.769.864 euro”.

Pe scurt, CTT afirmă că „statul a fost obligat să plătească suma globală de 23.555.645 de euro” și „la această sumă se va adăuga dobânda pentru întârzierea efectuării plăților, a cărei sumă va fi în continuare stabilită de Curtea de Arbitraj, în urma deciziei părților”.