În pachetul de infracțiuni din noiembrie, publicat astăzi, executivul comunitar indică faptul că a trimis un aviz motivat nouă state membre ale UE - Portugalia, Bulgaria, Irlanda, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Austria și Suedia - pentru că „nu a asigurat îndeplinirea corectă a angajamentelor sale de reducere a diferiților poluanți atmosferici, așa cum prevede Directiva [...] privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici”.

Aceste nouă țări „au acum două luni pentru a răspunde și a lua măsurile necesare și, în caz contrar, Comisia poate decide să trimită cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene”, spune Bruxelles.

În plus, instituția a decis să trimită o scrisoare de notificare suplimentară către trei state membre (Luxemburg, Polonia și România), care au la dispoziție două luni pentru a acoperi lacunele semnalate de executivul comunitar și, în caz contrar, vor primi un aviz motivat.

În discuție este directiva care stabilește angajamentele naționale de reducere a emisiilor a cinci poluanți atmosferici importanți, inclusiv oxizii de azot, compușii organici volatili nemetani, dioxidul de sulf, amoniacul și particulele fine, care agravează calitatea aerului.

Angajamentele de reducere trebuie îndeplinite de fiecare stat membru între 2020 și 2029, cu obiective mai ambițioase începând cu 2030.

După trimiterea, în ianuarie a acestui an, a scrisorilor de notificare și analizarea inventarelor și informațiilor comunicate de statele membre, Bruxelles a concluzionat că Portugalia și celelalte opt țări vizate de un aviz motivat „nu și-au îndeplinit angajamentele cu privire la poluanți”, situație care trebuie să se schimbe.