„Ca parte a autorizației Portugaliei și operatorilor săi de a exporta carne proaspătă de pasăre în Israel, DGAV adresează o invitație tuturor operatorilor interesați”.

Până pe 19 ianuarie, operatorii care doresc să permită unităților lor să exporte pe această piață trebuie să comunice acest lucru serviciilor regionale DGAV respective.

Procesele care vor fi implementate în această primă fază sunt supuse reevaluării „după regularizarea situației politice din Israel”.

DGAV este un serviciu central al administrației directe de stat, cu autonomie administrativă.