Cu toate acestea, luând în considerare ajustările privind inflația observate în ultimii ani, creșterea medie ar trebui să fie mai mare, de ordinul a 8,5%, calculează aceeași entitate.

În

ceea ce privește creșterea tarifelor, ERSAR a corectat ratele inflației (estimate versus reale) pentru 2022 și 2023, rezultând o creștere procentuală medie pentru 2024 de 8,5%. Cu toate acestea, unele dintre entitățile de gestionare a aprovizionării și salubrității în creștere vor aplica doar creșteri la rata inflației recomandată de ERSAR pentru 2024, de 3,3%, explică autoritatea de reglementare, în declarațiile către ECO/Capital Verde

.