Potrivit Redes Energéticas Nacionais (REN), energia eoliană a furnizat 25% din consum, hidroelectrică 23%, fotovoltaică 7% și biomasă 6%.

A existat, de asemenea, o creștere de 70% de la an la an a producției hidroelectrice, având în vedere anul deosebit de uscat care a avut loc în 2022, precum și o creștere de 43% a producției fotovoltaice, datorită creșterii progresive a capacității instalate.

Producția neregenerabilă a furnizat doar 19% din consum, totalizând 10 TWh, cea mai mică valoare din 1988.

„Acest lucru se datorează nu numai disponibilității mai mari a energiei regenerabile, ci și soldului ridicat de import, care a furnizat 20% din consum, care este cea mai mare valoare vreodată și cea mai mare pondere în furnizarea consumului din 1981”, a subliniat REN.

Consumul de energie electrică furnizat din rețeaua publică în 2023 a atins 50,7 TWh, o creștere de 0,8 la sută față de anul precedent, fiind cel mai mare consum din 2018, rămânând în jur de 3% din maximul istoric înregistrat în sistemul național, în 2010.

În luna decembrie, consumul a înregistrat o creştere puternică de 6,9% sau 5,6%, corectând efectele temperaturii şi zilelor lucrătoare, producţia din surse regenerabile asigurând 73% din acest consum, iar producţia neregenerabilă 11%, în timp ce restul de 16% corespundea soldului importurilor.

În ceea ce privește gazele naturale, în 2023, consumul global a fost cel mai scăzut din 2014, ajungând la 49 TWh, ceea ce reprezintă o scădere de 21% față de anul precedent, rezultată dintr-o reducere de 42% a segmentului de producție de gaze.

Furnizarea sistemului național în 2023 s-a făcut în principal de la terminalul Sines, 95% din totalul gazelor naturale intrând în Portugalia, iar restul de 5% fiind recepționat prin interconectarea cu Spania.

Gazul evacuat în Sines provine în principal din Nigeria și Statele Unite, care au reprezentat, respectiv, 42% și 40% din aprovizionarea națională.

În luna decembrie, consumul de gaze a menținut tendința descendentă înregistrată pe tot parcursul anului, cu o scădere globală de 11,5% față de anul anterior, cu o scădere de 51% pe piața energiei electrice, parțial compensată de o creștere de 10% pe segmentul convențional.