Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INE), în 2023 costurile forței de muncă au crescut cu 5.3%, de la an la an. Creșterea de 5% a costurilor salariale a contribuit la această evoluție.

„În 2021, indicele costului forței de muncă a crescut cu 5,3% (a crescut cu 3,2% în 2022), ceea ce corespunde creșterilor de 5% ale costurilor salariale (3,0% în 2022) și 6,4% în alte costuri (4,1% în 2022)”, subliniază biroul de statistică, în punctul culminant publicat în această dimineață.

Este important să se explice că costurile salariale acoperă nu numai salariul în sine, ci și bonusurile și indemnizațiile regulate, plata pentru orele suplimentare și bonusurile și indemnizațiile neregulate (cum ar fi bonusul de Crăciun).

Alte costuri se referă la impozite, contribuții sociale, plăți pentru concedieri și taxe opționale, cum ar fi asigurările de sănătate.

Datele publicate de INE arată că în sectorul public costurile forței de muncă au crescut cel mai mult în ultimul an. Acolo creșterea de la an la an a fost de 6% (fusese de 1,6% în 2022), în timp ce în sectorul privat, a fost de 4,9% (fus

ese 4,1%).

Anul trecut a fost sinonim cu mai multe schimbări în salariile funcționarilor publici — adică nu numai creșteri salariale, ci și întăriri în anumite cariere specifice — ceea ce ajută la înțelegerea acestei evoluții.