Prin trimiterea unei scrisori de notificare, executivul comunitar solicită Portugaliei să transpună corect și să aplice anumite obligații în temeiul Directivei 2014/36/UE, referitoare la lucrătorii sezonieri.

Legislația europeană în cauză urmărește să garanteze norme transparente pentru angajarea lucrătorilor sezonieri din țări terțe, cu garanții de condiții adecvate de muncă și de viață, drepturi egale și protecție împotriva exploatării.

Într-o declarație, Comisia subliniază că respectarea deplină a directivei este o condiție importantă pentru reducerea imigrației neregulamentare.

Pe lângă Portugalia, Spania, România, Slovacia, Slovenia, Finlanda și Suedia au primit, de asemenea, scrisori de notificare.

În cazul în care, în termen de două luni, Comisia nu primește răspunsuri satisfăcătoare, Comisia Europeană va trece la a doua fază a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.