Potrivit INE, cele două segmente care alcătuiesc indicele au înregistrat o creștere de la an la an în martie, dar au încetinit comparativ cu luna precedentă.

Segmentul de inginerie civilă a avut o variație de 4.2% de la an la an în martie, față de 6.0% în februarie, în timp ce construcția de clădiri a crescut cu 2.3% de la an la an, comparativ cu 3.8% în luna precedentă.

În ceea ce privește contribuțiile la rata anuală de modificare a indicelui, ingineria civilă a reprezentat 1,6 puncte procentuale (2,3 în februarie), iar construcțiile imobiliare 1,4 puncte procentuale (2,3 în februarie).

În ceea ce privește variația lanțului, indicele producției de construcții a scăzut cu 0.5%, ca urmare a scăderilor de 0.7% în construcțiile de clădiri și 0.2% în ingineria civilă.

În martie, indicele ocupării forței de muncă în termeni de an la an a încetinit cu 0.4 puncte procentuale, până la o creștere de 2.6%, în timp ce salariile au crescut cu 9,2%, față de 10.9% în februarie.

Modificarea lunară a ocupării forței de muncă a fost de 0,3% (0,7% în martie 2023), în timp ce cea a salariilor a fost de 5,0% (6,6% în aceeași lună a anului 2023).