”Vi går igenom en mörk period, som inte kan skyllas på någon, och vi måste hitta lösningar som alla gör det möjligt för oss att övervinna detta, annars måste stängningar ske”, sade FEVIP: s generaldirektör António Paulo Santos, till Lusa News Agency.

Enligt en resolution från ministerrådet, som trädde i kraft den 4 november, kommer kulturanläggningar - inklusive biografer - som finns i dessa 121 kommuner i Portugal att ha en partiell inneslutning och tvingas stänga kl. 10.30.

Beslutet omfattar en stor del av de 544 biograferna på utställningen, eftersom de huvudsakligen är koncentrerade till distrikten Lissabon (144), Porto (90), Setúbal (48) och Braga (40), enligt uppgifter från Cinema and Audiovisual Institute (ICA).

António Paulo Santos ifrågasätter inte regeringens beslut, även om han anser att det är osammanhängande, eftersom det både vädjar till portugiserna att stanna hemma och garanterar att kulturaktiviteten fortsätter att äga rum, men bara fram till kl. 10.30.

António Paulo Santos erinrar om de ”mycket höga kostnaderna” för att ställa ut i Portugal och efterlyser åtgärder såsom finansiering med låga räntor för företag som ställer ut företag och en effektiv tillämpning av flexibiliteten i hyreskostnader, främst i köpcentrum.

Enligt de senaste uppgifterna från ICA var det fram till september en minskning på 71 procent jämfört med 2019, både i antalet åskådare och i biljettintäkterna, särskilt sedan mars.

Återhämtningen av intäkter och tittare har varit gradvis, men ligger fortfarande under förra årets statistik.

Enligt ICA registrerade biograferna 3,2 miljoner tittare fram till september, jämfört med 11,5 miljoner under samma period 2019.