Prognoserna förväntas öka dieselpriset med en cent per liter, medan blyfri kommer att minska med samma belopp. De senaste justeringarna innebär att diesel kostar 1 euro och 21 cent per liter, medan blyfri bensin sjunker till strax under 1 euro och 37 cent per liter.