Straffet för överträdare kan medföra böter eller till och med fängelse. Polisen har fått i uppgift att se till att människor följer de nya reglerna genom att göra medborgarna i de drabbade områdena medvetna om att omotiverade resor är förbjudna.