Denna åtgärd som förbjuder människor att lämna sina hem mellan 23.00 och 05.00 på vardagar och från 13:00 under helgerna tillämpas i 121 kommuner som anses löpa hög risk för överföringen Covid-19.

Dessa kommuner, som täcker 70% av den bosatta befolkningen, omfattar alla kommuner i huvudstadsområdena Lissabon och Porto.

Åtgärden godkändes av ett extra ministerråd som hölls på lördagskvällen och innehåller undantag såsom pendling till arbete, nödsituationer, motion i närheten av bostäder och promenera djur.

Styrelsen godkände också andra åtgärder som kommer att gälla för det portugisiska fastlandet, såsom möjligheten att mäta kroppstemperaturen med icke-invasiva medel för att få tillgång till arbetsplatsen, skolor, transportmedel eller kommersiella platser och idrottsplatser.

Det förutses också möjligheten att kräva diagnostiska tester för covid-19 i skolor, hem, vårdinrättningar, när de kommer in i och lämnar det nationella territoriet, fängelser eller andra platser som generaldirektoratet för hälsa kan bestämma.

Det nya undantagstillståndet ger också möjlighet att begära resurser, medel och hälso- och sjukvårdsinrättningar från den privata och sociala sektorn.

Förra veckan godkände regeringen redan andra åtgärder för att begränsa pandemin på kontinenten, däribland att begränsa grupper på restauranger till sex personer, såvida de inte tillhör samma hushåll.