Marcelo Rebelo de Sousa har tidigare vänt sig till nationen från Belémpalatset i Lissabon för att fastställa undantagstillstånd, den 18 mars den 2 april den 16 april, i den inledande fasen av denna epidemi i Portugal, och även den 6 november, då han bestämde sig för att återställa denna rättsliga ram. I dag debatterade och röstade parlamentet om förslaget till dekret som förnyar undantagstillståndet i Portugal från den 24 november till den 8 december, för att tillåta åtgärder för att begränsa covid-19-viruset.