Till följd av ett förslag från De gröna röstade parlamentet i tisdags om att dessa punkter skulle ingå som hälso- och sjukvårdskostnader. Dekretet utgör en del av förhandlingarna om statsbudgeten 2021. Totalt sett tillåter skattemannen för fordringar på 15 procent för alla hälsokostnader upp till högst 1 000 euro.