” Så snart vi fick godkännande av generaldirektoratet för hälsa och med tanke på att vi har snö på berget, bestämde vi oss för att öppna det, men i år kommer vi att ha nya regler som gör det möjligt för människor att fortsätta att njuta av snön, skidor och resort med bästa säkerhet villkor”, sade han.

Användningen av mask är obligatorisk både inomhus och i backarna, begränsningar innebär att det bara kan finnas en person per säte på stolliften och det maximala antalet personer kommer att vara fyra i butikerna.

Skidlektioner för grupper har undertryckts, med endast det individuella alternativet och försäljning av liftkort är uteslutande online för att undvika köer.

Det hyrda materialet (hjälmar, stavar eller pjäxor) kommer att desinficeras efter varje användning och hjälmarna kommer att ha engångshylsor.

Olika cirkulationskretsar inom orten definierades också för att undvika att människor passerar nära.

Den maximala kapaciteten på orten i helgen kommer nu att vara 350 personer, när det i andra år nådde 1100.