Under Natos, Europeiska unionens, Förenta nationernas eller bilaterala överenskommelser planeras 75 fordon, sju flygplan och sex fartyg också att användas av de tre grenarna av de väpnade styrkorna: flottan, armén och flygvapnet.

Centralafrikanska republiken är det scenario som absorberar den mest portugisiska militären, totalt 198, med 184 agenter från den omedelbara insatsstyrkan stationerade på högkvarteret för FN:s integrerade flerdimensionella uppdrag för stabilisering av Centralafrikanska republiken (Minusca) i Bangui.

FND har en budget på 63 miljoner euro, i enlighet med den särskilda fördelningstabellen i statsbudgetrapporten för 2021, tre miljoner mer än 2020.

Siffrorna är i linje med dem för 2020, då EMGFA uppskattade 1 738 militär personal som deltar i 22 internationella uppdrag samt fem fartyg, sju flygplan och 66 fordon.