Francisco Ramos ansåg att detta är ”förmodligen den viktigaste” förändringen i landets vaccinationsplan, ett beslut som motiveras av den ökade förekomsten av sjukdomen.

” Det som är integrerat i planen är att hålla gruppen från 50 till 79 år med allvarliga hälsoproblem och patologier, men även omfatta alla personer över 80 år, oavsett hälsoproblem eller patologi de har”, säger Francisco Ramos, som talade i Lissabon under Presentation av uppdateringen av vaccinationsplanen.