I parlamentets utskott för utbildning, vetenskap, ungdomsfrågor och idrott uppgav Portugals utbildningsminister Tiago Brandão Rodrigues att bland de 12 800 antigentester som utförts på lärare och icke-lärare var endast 25 positiva, vilket motsvarar cirka 0,2%.