År 2020 fanns det ”en minskning med cirka 12 procent i den allmänna brottsligheten och en minskning med 14 procent i våldsamma och allvarliga brott”, sade Eduardo Cabrita till suppleanter i det parlamentariska utskottet för konstitutionella frågor, Rättigheter, friheter och garantier, och betonar att dessa siffror är de lägsta sedan de årliga rapporterna om den inre säkerheten inleddes.

Tjänstemannen betonade att det enda undantaget är datorbrott, såsom bedrägerier, som såg ”betydande tillväxt” förra året.

Eduardo Cabrita noterade också att brottet våld i hemmet minskade med sex procent år 2020 jämfört med 2019, efter att ha registrerat ”en betydande minskning” under låsning på grund av pandemin.

I riksdagen betonade inrikesministern också minskningen av antalet trafikolyckor 2020, ett år då olyckorna med offer minskade med 26 procent och Antalet dödsfall minskade med 22 procent jämfört med föregående år.