Europeiska unionen kommer att presentera ett vaccinpass för att tillåta fri resa i sommar och stödja den kämpande turistsektorn, trots oenighet mellan medlemsstaterna om förslaget. På onsdag kommer EU-kommissionen att föreslå ett ”digitalt grönt certifikat” som skulle kombinera information om vaccination, Covid-19 tester och återhämtning för att göra det möjligt för människor att ta flygningar och korsa gränser inom blocket. Portugal har välkomnat förslaget, men Belgien och Tyskland har varnat för att diskriminera dem som vägrar eller inte kan vaccineras.