Beslaget skedde under "en tillsynsåtgärd riktad mot fiskeverksamhet som resulterade i beslag av två nät, vart och ett cirka 100 meter långt", står det i pressmeddelandet.

Enligt sjöpolisen var de två näten "utplacerade mindre än en kvarts mil från kusten, utan lämplig skyltning och identifiering".

Den lokala ledningen för Aveiros sjöpolis "kommer att vidta lämpliga åtgärder för att identifiera ägaren till fiskeredskapen", står det i uttalandet.