Projektet finansieras av det gränsöverskridande projektet Interreg/CILIFO (Iberiskt centrum för forskning och bekämpning av skogsbränder), med en beräknad investering på 2,6 miljoner euro.

Den ligger på Rua Humberto Pacheco, bredvid den kommunala brandkåren, och är en infrastruktur som är verksam inom räddnings- och brandbekämpningsområdet och som även fungerar som mottagningsplats för privata flygplan, medicinska nödflygplan och brandbekämpning. Det är här som en helikopter från INEM (Nationella institutet för medicinska nödsituationer) och en annan från ANEPC (Nationella myndigheten för nödsituationer och civilskydd) är permanent placerade, båda till tjänst för hela regionen.

Den nuvarande anläggningen består av en operativ helikopterplatta, en stödhangar och den administrativa byggnaden för den kommunala helikopterflygplatsen. Detta projekt omfattar därför byggandet av en ny hangar, utvidgning och ombyggnad av stödutrymmena för den befintliga hangaren, byggandet av en byggnad med stödutrymmen för kontor, förrådsutrymmen, sanitära anläggningar, omklädningsrum och tekniska utrymmen.

Arbetet beräknas ta 18 månader.