Båda länen har sedan i torsdags för 14 dagar sedan sjunkit under 120 fall per 100 000 invånare, vilket gör att de kan "hoppa" över till den fjärde fasen av lättnader i avspärrningarna.

Sammanlagt finns det fyra kommuner som stod stilla eller som var tvungna att backa i restriktionerna. För Mariana Vieira da Silva, statsminister som ansvarade för genomgången, visar dessa kommuners utveckling "att strategin att agera lokalt och med övertygelse är en strategi som fungerar".

"När vi tittar på Portimão, som nu har 68 fall per 100 000 invånare, när det för en vecka sedan var över 120, betyder det att åtgärderna har fungerat", sade ministern.

När det gäller Algarve har Vila Real de Santo António, som var under varning, lämnat denna zon och har minskat från 120 fall per 100 000 invånare. Lagos, å andra sidan, hotas fortfarande av att bli avspärrat.

Där det inte kommer att ske några förändringar är i de två församlingarna i Odemira där det finns ett sanitärt stängsel som kommer att bibehållas, "men med villkor som gör det möjligt att arbeta". Socknarna São Teotónio och Longueira-Almograve fortsätter alltså att omfattas av reglerna för fasen den 15 mars.

Även i Baixo Alentejo är Beja och Vidigueira under varning.

Vid ministerrådet godkändes ett dekret om stränderna, som "i stor utsträckning" upprepar de regler som antogs förra året, bland annat "behovet av att använda mask när man går in på kaféer, restauranger och vårdhem".