Syftet med mötet är att fastställa Europas sociala agenda för det kommande decenniet. Två regeringschefer - Tysklands Angela Merkel och Nederländernas Mark Rutte - ställde in resan till Portugal på grund av pandemisituationen i sina egna länder, tillsammans med en tredje, Maltas Robert Abela, som befinner sig i karantän. Ordförandena för bland annat Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska kommissionen kommer också att befinna sig i Porto för det dagslånga evenemanget.