Klagomålet framförs i ett öppet brev från detta förbund, som bildades i början av 2020, till Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

"Just nu finns det mer än 1 800 sjuksköterskor med kontrakt för en viss tid för att möta pandemin covid-19 som inte har fått eller kommer att få sina kontrakt förnyade. Denna brist på erkännande och uppskattning av vårt arbete främjar utflyttningen, och mitt under pandemin emigrerade omkring 1 300 sjuksköterskor", betonade SITEU.

Enligt fackförbundet säkerställer dessa yrkesutövare i en prekär situation de dagliga behoven inom den nationella hälso- och sjukvården (SNS), som har en sjuksköterskekvot som är lägre än genomsnittet i OECD-länderna (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling).

"I Portugal är förhållandet sjuksköterskor/invånare i SNS 6,9/1 000 invånare, jämfört med OECD-länderna, som är 9,3/1 000", framhöll SITEU i det öppna brevet, som syftade till att uttrycka "djup oro, indignation och missnöje med den portugisiska politiken för NHS".

Fackförbundet varnade också för att den portugisiska regeringen "brutalt desinvesterar i de offentliga hälsovårdsinstitutionerna" och pekade på exempel som bristande underhåll av byggnader, utebliven förnyelse av utrustning för patientvård och arbetsmarknadspolitik.

"Vi har under de senaste 15 åren sett en brutal ökning av privata vårdinstitutioner som överlever på bekostnad av offentlig finansiering. Hälsovården har blivit en miljonaffär som berikar denna affärsverksamhet och därmed privata ekonomiska grupper", sade SITEU.

När det gäller löner ansåg den fackliga strukturen att trots förhandlingarna om en höjning som föreskrivs i statsbudgeten för 2018, i maj 2021, "kommunicerade de flesta SNS institutioner inte punkterna individuellt till varje yrkesutövare och gick inte vidare med löneuppdateringen av mer än cirka 50 procent av sjuksköterskorna".

Detta innebär enligt facket att sjuksköterskor med 22 års karriär befinner sig i första löneläget på lika villkor som en nyutexaminerad kollega.