Den nationella trafiksäkerhetsmyndigheten (ANSR) har släppt rapporten om olyckor, inspektioner och administrativa förseelser för januari 2021, som sammanfaller med början av den andra perioden av allmän avspärrning på grund av covid-19-pandemin.

Enligt rapporten inträffade det i januari 1 581 olyckor med 24 dödsfall som inträffade på olycksplatsen eller under transport till sjukhus, 93 allvarligt skadade och 1 778 lindrigt skadade.

"Jämfört med samma månad 2020, och som det har skett under de senaste månaderna, fanns det en tvärgående minskning bland de viktigaste olycksindikatorerna, med minskningar av 1 076 olyckor, av sex dödsfall, av 39 allvarligt skadade och av 1 420 lätt skadade", uppger ANSR och betonar att i januari månad mellan 2017 och 2021," visade de viktigaste olycksindikatorerna minskande resultat".

I rapporten anges att kollisionen var den vanligaste olycksarten och stod för 47,8 procent av olyckorna.

ANSR betonar också att fotgängarolyckorna har haft en "betydande minskning" när det gäller antalet olyckor (-52,3 procent) och dödsfall (-69,2 procent) jämfört med januari 2019.

Men trots att antalet påkörningar minskade med 25 procent under årets första månad ökade dödsfallen med 33,3 procent.

ANSR visar för första gången i en rapport antalet förare som förlorat poäng på körkortet, vilket uppgick till cirka 250 tusen.

Sedan poängkörkortssystemet trädde i kraft i juni 2016 och fram till slutet av januari har 1 385 förare förlorat sitt körkort.

Av de återstående 1 732 förare som redan har noll poäng på körkortet har 1 598 fått processen instruerad, varav 794 befinner sig i förhörsfasen av avsikten att återkalla körkortet och 804 befinner sig i anmälningsfasen av det slutliga beslutet.