I Caminha, där han besökte en städning av en skyddsremsa runt byn Venade, sa Marcelo att "det finns ingen jämförelse" med 2017.

"Det har förbättrats på flera punkter", nämnde han och syftade bland annat på skapandet av en enhet med ansvar för att planera ett ingripande på global nivå, nya strukturer, mer personal och "viktiga steg" i frågor som rör GNR.

"Det pågår åtgärder, som bör påskyndas, inom de frivilliga brandkårerna", tillade han och betonade också att befolkningen har förstått vikten av förebyggande åtgärder: "Tanken är att förebygga, förebygga, förebygga", hävdade han.

Marcelo medgav att det i tider av pandemi inte alltid är lätt att följa tidsfristen för att röja mark.

"Det är naturligt att de har andra saker att tänka på, men om de kan måste de också vara uppmärksamma på detta problem", tillade han.

Under sitt besök i Caminha välkomnades republikens president med en liten demonstration mot den eventuella utvinningen av litium i Serra d'Arga.

Marcelo lyssnade på demonstranterna och upprepade vad han hade sagt dagen innan och var övertygad om att det aldrig kommer att bli någon gruva i det berget, med tanke på att det är komplicerat att tillämpa lagen.