I den uppdatering av den strategiska planen som kommunicerades till marknaden den 2 juni säger oljebolaget som leds av Andy Brown att förnybar energi bör utgöra cirka 30 procent av koncernens nettoinvesteringar, "vilket återspeglar behovet av nettokapital för utveckling och expansion av portföljen".

Oljebolagets mål är att uppnå "en bruttoproduktionskapacitet för förnybar energi i drift som överstiger 4 GW [gigawatt] år 2025 och cirka 12 GW år 2030, varav Galp förväntar sig att bibehålla en andel på cirka 50 procent", står det i uttalandet som skickats till den portugisiska värdepappersmarknadskommissionen (CMVM).