ANSR släppte 24-timmarsrapporten om olyckor och väginspektioner i mars, som sammanfaller med den tredje månaden av allmän instängning på grund av covid-19-pandemin och restriktioner för cirkulationen på grund av undantagstillståndet.

"Det bör noteras utvecklingen i mars månad, då olyckorna registrerade en ökning med 3,1 procent jämfört med samma månad föregående år, och i motsats till de betydande minskningarna under tidigare månader. I mars 2021, jämfört med mars 2020, fanns det fortfarande ökningar av allvarliga skador (+26,5 procent) och lindriga skador (+1,6 procent), men trots detta fortsatte antalet dödsfall att minska (-34,5 procent)", står det i dokumentet.

Enligt rapporten inträffade det i mars 1 721 olyckor, medan det under samma månad 2020 inträffade 1 670. Dessa olyckor orsakade 19 dödsfall (tio färre än i mars förra året), 129 allvarliga skador (27 fler) och 1 956 inga lindriga skador (31 fler).