"I år har vi här i Portalegre det största antalet vakter som tränas på många år, 1 400", säger Eduardo Cabrita.

Eduardo Cabrita påminde om att den fleråriga planen för antagning till säkerhetsstyrkorna pågår och att målet "förstärkning och föryngring" av GNR- och PSP-personalen har uppnåtts, för vilket rekryteringen av 1 400 nya väktare i år är godkänd.

"Det är viktigt att statsbudgeten för 2021 har tillåtit uppnåendet av en ökad rekryteringsnivå, vilket kommer att översättas under hela detta år till införlivandet av 1 400 nya provisoriska GNR som börjar sin utbildning", sade han.

Enligt tjänstemannen kommer utbildningen i slutet av året att ges "i grupper om cirka trehundra", för att fullfölja målet att rekrytera 1 400 nya vakter.

"Detta är ett avgörande mål för att föryngra GNR", underströk han.

Enligt regeringen omfattar den 43:e utbildningen för GNR-vakter 16 procent kvinnor, vilket "också uppfyller" ministerns beslut att i rekryteringsreglerna för 2021 inkludera "minimiindikatorer på 15 procent kvinnor" i införlivandet av GNR-vakter och "20 procent" för PSP-agenter.