ASAE uppger att värdet av beslaget är cirka 3 500 euro. "Dessa livsmedelsprodukter, som kräver kontrollerad lagringstemperatur (kylning mellan 0 och 6 grader Celsius), förvarades i lagerlokalerna i cirka en vecka i rumstemperatur, cirka 20 grader Celsius, utan någon mekanism för temperaturkontroll", står det i texten. I inspektionsstyrkan anges också att "motsvarande administrativa överträdelseförfarande har inletts".

Foto: Vitor Oliveira