I förordning nr 6326-A/2021 anges också att personer som är fullständigt vaccinerade inte behöver karantän, men de måste uppvisa ett bevis på att de har vaccinerats fullständigt i det landet under minst 14 dagar.

Enligt förordningen anses vaccinationen vara fullständig "efter att ha tagit en dos vaccin (för vacciner med ett vaccinationsschema med en dos); eller efter andra dosen av ett vaccin mot med ett vaccinationsschema med två doser, även om doser av två olika vacciner har administrerats; eller en enstaka dos av ett vaccin mot covid-19 med ett vaccinationsschema med två doser för personer som har tillfrisknat från sjukdomen - om det anges i vaccinationsintyget att vaccinationsschemat slutfördes efter administrering av en dos".

Detta nya reseförbud, som gäller för ankomster till Portugal med flyg, land, hav och flod, träder i kraft från kl. 00.00 den 28 juni 2021 till kl. 23.59 den 11 juli 2021.